Planet Toulan Logo

Planet Toulan Hub

Toulan information, tutorials, tips and tricks, Estates and Shops.

Toulan Shops Inventory Tool
Toulan Blueprints Tool

Planet Toulan Useful resources.

Toulan NPC NPC Waypoints List

 • /wp [Planet Toulan, 137144, 90861, 225, Yassar]
 • /wp [Planet Toulan, 137147, 90836, 225, Sahira]
 • /wp [Planet Toulan, 137183, 92343, 118, Fares]
 • /wp [Planet Toulan, 136320, 93284, 117, Yasmina]
 • /wp [Planet Toulan, 136322, 93284, 117, CUHOF Daily Mission]
 • /wp [Planet Toulan, 131908, 90666, 110, Uqab]
 • /wp [Planet Toulan, 132640, 94074, 279, Ahlan]
 • /wp [Planet Toulan, 132631, 94071, 279, Bilal]
 • /wp [Planet Toulan, 132286, 95321, 296, Jabaly]
 • /wp [Planet Toulan, 133961, 95104, 227, Maher - Mirsal->Cards]
 • /wp [Planet Toulan, 133959, 95101, 227, Salhoob - CardsPart->Ammo]
 • /wp [Planet Toulan, 133498, 93768, 186, Massoud]
 • /wp [Planet Toulan, 131914, 91610, 104, Event Organizer]
 • /wp [Planet Toulan, 134422, 92154, 146, Shahran]
 • /wp [Planet Toulan, 133951, 92552, 132, Harban]
 • /wp [Planet Toulan, 133940, 92313, 112, Tayeh]
 • /wp [Planet Toulan, 134562, 96445, 274, Lames]
 • /wp [Planet Toulan, 134557, 96447, 274, NawaCore Agent]
 • /wp [Planet Toulan, 134542, 96456, 274, Labiba]
 • /wp [Planet Toulan, 134530, 96445, 274, Quwa Mining Challenge]
 • /wp [Planet Toulan, 134488, 96467, 273, Senan]
 • /wp [Planet Toulan, 134411, 96477, 273, Xaida]
 • /wp [Planet Toulan, 134339, 96478, 285, Uthman]
 • /wp [Planet Toulan, 134419, 96396, 275, Adnan]
 • /wp [Planet Toulan, 134406, 96397, 275, Mirsal Exchanger]
 • /wp [Planet Toulan, 134383, 96379, 274, Sahran]
 • /wp [Planet Toulan, 134066, 96741, 318, Attribute Token Trader]
 • /wp [Planet Toulan, 134054, 96746, 310, Rabeea]
 • /wp [Planet Toulan, 133255, 92761, 189, Azraq - Cards]
 • /wp [Planet Toulan, 134340, 96605, 280, Mirsal Trader - Book of Life]
 • /wp [Planet Toulan, 132617, 94090, 279, Thana - Mining Awards]
 • /wp [Planet Toulan, 133987, 93136, 104, Kenda - Daily Taming]
 • /wp [Planet Toulan, 134261, 93329, 104, Askari - Dog Tags]
 • /wp [Planet Toulan, 131354, 95265, 129, Najran]
 • /wp [Planet Toulan, 134389, 92153, 149, Sukoon]
 • /wp [Planet Toulan, 133926, 93201, 107, Nadira Crafting Mission]
 • /wp [Planet Toulan, 134430, 96581, 254, Sufian]
 • /wp [Planet Toulan, 134321, 96654, 302, Mirsal Mission Broker]
 • /wp [Planet Toulan, 134319, 96653, 302, TWEEN Token Trader]

Toulan Teleporters Waypoints List

 • /wp [Planet Toulan, 134396, 96480, 274, Nahar City]
 • /wp [Planet Toulan, 133997, 93253, 109, Guardian Village]
 • /wp [Planet Toulan, 132647, 94046, 287, Citadel]
 • /wp [Planet Toulan, 131808, 90653, 110, Sandy Shore South]
 • /wp [Planet Toulan, 137139, 92320, 120, Pit North]
 • /wp [Planet Toulan, 135740, 94303, 146, Al Nahar Snow Mountain]
 • /wp [Planet Toulan, 132300, 96891, 111, Fauna And Flora Center]
 • /wp [Planet Toulan, 136317, 93298, 117, CUHOF Caves]

Toulan Point-of-Interests Waypoints List

 • /wp [Planet Toulan, 134385, 90620, 167, Toulan Nawa Rig]
 • /wp [Planet Toulan, 136213, 93252, 111, Toulan CUHOF]